Desprès d’uns quants anys d’experiència en el món del lloguer en la construcció, obra pública i la indústria ,es va crear MSP , una empresa de serveis fundada a Andorra l’any 2011 .

Tot i començar la nostra aventura en moments economicament molt difícils, MSP aconsegueix fer-se un lloc i anar creixent.

L’Any 2012 es decideix ampliar fronteres i establir una delegació a La Seu d’Urgell . Es continua oferint els mateixos serveis de lloguer, venda i reparació de maquinaria i es crea una nova linia de negoci adreçada al sector de jardineria i forestal de la mà d’una marca reconeguda mundialment com es Husqvarna, de la que som distribuidors oficials.

images (22)

  images (21)